BERLAGE.Als boekband ontwerper, illustrator en typograaf.

BERLAGE.

Als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.

 

Samenstelling door Tanja Ledoux

 

Wageningen, Uitgeverij Reflection, 1996. 2e druk. Japanse binding / flappen, 21cm X 22cm, Net exemplaar. Vormgeving: Jaap Hoffmann.

 

De binding van dit informatieve boekwerkje is geinspireerd op het maandblad  WENDINGEN

 

Gezet uit de Helvetica, Baskerville en Hollandse Mediaeval.

 

Catalogus bij de tentoonstelling – Beurs van Berlage – januari 1988. H.P. Berlage (1856-1934) is bekend als architect, van onder andere het Haags Gemeente-museum en de Amsterdamse Koopmansbeurs. Bij gelege-heid van een in dit laatste gebouw gehouden antiqu-arische boekenbeurs werd een tentoonstelling ingericht waar aandacht werd besteed aan een onbekend facet van zijn kunstenaarschap: het ontwerpen van boek-banden en het illustreren en typografisch vorm geven van boeken.

 

Dit typografisch fraai verzorgd, Japans gebonden boekje, diende als catalogus bij deze expositie. De 22 zwart/wit illustraties verschaffen de lezer inzicht in de principes volgens welke B. te werk ging en tonen dat dit tijdvak terecht geldt als een bloeiperiode in de boekkunst. Inhoud: 1). Tanja Ledoux: Voorwoord. 2). H. P. Berlage en zijn werk. 3). Nederland aan het begin van de 20e eeuw: boekillustratie en typografie. 4). H. P. Berlage als typograaf an boekillustrator. 5). Bibliografische lijst van werken. a). Vignette, logos, affiches, briefpapier e.d. b).Boekillustraties. c). Boekbanden. Dit is no. 104 van de oplage van 950 exemplaren. 29 + (3) pag.

 

Code 0503DW15 Bieden vanaf € 19,50 conditie als nieuw.