Dr. H.P. Berlage BOUWMEESTER 1925

Dr. H.P. Berlage BOUWMEESTER 1925

230 afbeeldingen van zijn werk met een een inleiding door Ir. Jan Gratama Rotterdam 1925.
W.L. & j. Brusse’s Uitgeversmaatschappij. Onderverdeeld Dr. H.P. Berlage, Bouwmeesters, door Jan Gratama blz XI Chronlogische opgave van de voornaamste uitgevoerde werken en architectonische ontwerpen blz. XL. Lijst van geschriften in boekvorm verschenen blz. XLIV.
Afbeeldingen blz 1-187. Met een gedicht van Adama van Scheltema uit gevleugelde spreuken: “Gij zult scheppen ” Boek bestaat uit twee samengevoegde delen. Circa 36 blz. tekst en 230 afbeeldingen in zwart- wit fotografie. Boek is gezet uit de Erasmus mediaeval van S.H. de Roos die ook de bandstempel teekende.Uitgegeven bij G.J Thieme te nijmegen. De foto’s zijn hoofdzakelijk vervaardigd door Cas van Eysden te Rotterdam.
Het boek is uitgevoerd met eenvoudige gekartonneerde omslag met opgeplakte stikker waar de genoemde titel op vermeld staat. Verkeerd gezien zijn leeftijd in goede conditie. En heeft het formaat van 19 X 25 cm en telt 187 fotografiche blz. (op de eerste blz. is een ex-libris aangebracht door de eerste eigenaar)
Code 0206DW10 Bieden vanaf € 49= + € 10= verzend-kosten.