Jaarboek 1922 Zeldzaam Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst.

Jaarboek 1922 Zeldzaam Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst.

 

Dit prachtig uitgevoerde Jaarboek van W.L. & J. Brusse’s Uitgevers Maatschapppij in MCMXXIII

Uitgegeven op initiatief de Nederlandsche Vereniging voor ambachtts- en nijverheidskunstmet steun van het Departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen. De redactie-commisie voor dezen jaargang bestond uit Jan Meijer, Bert Nienhuis en J.B Smits.

De tyoografische verzorging en de ontwerpen van den bandstempel en schutblad zijn van J.L.M. Lauweriks. Nadat  dit jaarboek nagenoeg gereed was, gaf de plotselinge dood van K.P.C. de Bazel en M. de Klerk aanleiding hen hierin te herdenken. Chris Lebeau maakte daartoe  twee houtsneden.

Het boek verkeerd ondanks zijn leeftijd 91 jaar in een prima staat. Behodens een klein stikkertje van een boekhandel op het eerst schutblad. Dit boek is door de eigenaren met ontzag gebruikt. Voor de toekomst wenst studio Hd het gelijke.

Het heeft een afmeting van 19 X 25 cm en is verddeld in tekst ( 72 blz.) en beeld met 83 afbeeldingen hoofdzakelijk in zwart foto’s.

Code 1105DW13 Bieden vanaf € 149= Kan alleen gehaald worden in studio HD Arnhem.