MAANDBLAD WENDINGEN 1929 5-6 Architectuur van architect J.F. Staal

 WENDINGEN 1929 5-6 Architectuur van architect J.F. Staal.

 

Inleiding van Ir. A.J. van der Steur.

 

Omslagontwerp is een lithografie van Margret Kropholler.