Architect H.Th. Wijdeveld (1885-1987)

Hij heeft zijn vak geleerd in de praktijk. Wijdeveld is begonnen op het bureau van J. van Straaten. Later kwam hij in dienst bij architect P.J.H. Cuypers (de architect van o.a. het Rijksmuseum). Als architect heeft hij diverse gebouwen op zijn naam staan ofschoon hij zijn internationale bekendheid  verworven heeft met het inmiddels wereldbekende tijdschrift Wendingen (1918-1931) waarvan hij een aantal jaren hoofdredacteur was.

Mijn interesse voor architect H. Th. Wijdeveld is gewekt in het voorjaar van 1981. Bij toeval werd ik gevraagd om te assisteren bij het tot stand komen van zijn bejaardenvertrek in het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen.

De reden dat hij vanuit Amsterdam naar Nijmegen vertrok, had te maken met het feit dat zijn verre voorvaderen mede dit Gasthuis hadden gesticht.

Hiernaast een schets van dhr. Wijdeveld voor zijn bejaardenkamer of zoals hij zelf sprak van zijn ”cel of  schrijn”.

Een meubelmaker in Nijmegen kreeg de opdracht om zijn kamer tot stand te brengen. Deze kon ,zoals hij mij meedeelde, weinig beginnen met de krabbels en vroeg mij deze opdracht te begeleiden. Dit was het begin van een langdurig contact met dhr. Wijdeveld. Ik heb geprobeerd zijn verlangens omtrent het wonen in zijn “cel of schrijn” mogelijk te maken. Op zijn honderdste verjaardag heeft hij nog een boekje uitgegeven met als titel “Mijn eerste eeuw”.

Zelf heb ik mijn vak ook vanuit de praktijk geleerd. Mijn belangrijkste leermeesters waren de binnenhuisarchitect Piet Muntendam, de keramist Jan van der Vaart, de kunstschilder en interieurontwerper Jules Verschuuren, en architect Hendrik Th. Wijdeveld.

Hiernaast zijn bijzondere handtekening.

Foto’s zijn gemaakt door Frans Kup uit Nijmegen 28-7-1985