Het wonder Miracula Christi 1962 Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht.

Het wonder Miràcula Christi 1962 Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht

Redelijke staat voor ruim 50 jaar. 61 X 43

Bieden vanaf € 79= + verzendkosten aangetekend en in koker. 

Plaats lade 8.