Tijdschrift : Goed wonen mei 1952 nr.5 omslag.

Goed Wonen 5 Mei 1952 keuze en kleur

Zoals u als verzamelaar wellicht weet was dit één van de belangrijkste wonen tijdschriften van de naoorlogse periode in Nederland.

Het maandblad Goed Wonen was de spreekbuis van de stichting ‘Goed Wonen’. Zij bestond uit een georganiseerde groep van vooruitstrevende personen (ontwerpers, firmanten en distributeurs) die zich vanaf 1946 heeft bezig gehouden met de ‘smaakopvoeding’ en woonvoorlichting van de Nederlandse bevolking. Aan de hand van cursussen, het eerdergenoemde tijdschrift, toonzalen en modelwoningen probeerde de organisatie de gehele wooncultuur van de lage landen op de schop te nemen.

Redactie leden van genoemd nummer waren: mevrouw B. Niegeman-Brand, A Bueno de Mesquita, G.M. Dersjant, W.H. Gispen, Ch. Karsten, J. Rietveld en Hein Salomonson. Redactie-secretaresse mevrouw Els Bromberg. Uitgave en administratie W.L en J Brusse NV Rotterdam.

Besproken onderwerpen zijn: Keuze en kleur, door prof. Ir. J.H. van den Broek, een slepende ziekte, de woningnood door Charles Karsten, nieuwe keurmerkmeubelen en andere keurmerkartikelen, modelwoning te Eindhoven door J. Penaat.

Dit nummer telt 28 bladzijden + voor- en achterblad Incl. de reclame bladzijden. Verkeert in een goede staat, behoudens een keurig geplaatste stempel van “My Home” Bas van Pelt Binnenhuisarchitectuur te ’Den Haag & Amsterdam

 

 

Code 1011DW15 Bieden vanaf €24,90 + verzendkosten. Ophalen op afspraak in studio HD Arnhem kan natuurlijk ook.

Plaats B 42.