Boek : Jaarboek 1922 Zeldzaam Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst.

Jaarboek 1922 Zeldzaam Nederlandsche Ambachts- & Nijverheidskunst.

 

Dit prachtig uitgevoerde Jaarboek van W.L. & J. Brusse’s Uitgevers Maatschappij in MCMXXIII

Uitgegeven op initiatief de Nederlandsche Vereniging voor ambachts- en nijverheidskunst met steun van het Departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen. De redactie-commis

sie voor dezen jaargang bestond uit Jan Meijer, Bert Nienhuis en J.B Smits.

De typografische verzorging en de ontwerpen van den bandstempel en schutblad zijn van J.L.M. Lauweriks. Nadat  dit jaarboek nagenoeg gereed was, gaf de plotselinge dood van K.P.C. de Bazel en M. de Klerk aanleiding hen hierin te herdenken. Chris Lebeau maakte daartoe  twee houtsneden.

Het boek verkeert ondanks zijn leeftijd 91 jaar in een prima staat. Behoudens een klein stickertje van een boekhandel op het eerst schutblad. Dit boek is door de eigenaren met ontzag gebruikt. Voor de toekomst wenst studio Hd het gelijke.

Het heeft een afmeting van 19 X 25 cm en is verdeeld in tekst ( 72 blz.) en beeld met 83 afbeeldingen hoofdzakelijk in zwart-witfoto’s.

Code 1105DW13 Bieden vanaf € 149= Kan alleen gehaald worden in studio HD Arnhem.

Plaats B9-10