H A van den Eijnde 1994 omslag Ype Koopmans

Drents Museum Assen 1994.

H.A. van den Einde 1860-1939.

Samengesteld door: Ype Koopmans.

Voor de liefhebbers van de AMSTERDAMSE SCHOOL.

 

Monografie over de beeldhouwer H.A. van den Eijnde, verschenen ter gelegenheid van de gelijknamige tentoon-stelling in het Drents Museum te Assen.

Het leven en werk van deze belangrijke beeldhouwer, die vooral bekendheid kreeg met zijn werk voor het Amsterdamse Scheepvaarthuis en voornamelijk beeld-houwwerken voor gebouwen vervaardigde, wordt in vijf hoofdstukken uitvoerig besproken.

In de vijf bijlagen is o.a. een lijst van zijn beeldhouwwerken opgenomen en zijn tevens Van den Eijdens publicaties weergegeven.

Met deze monografie is het leven en werk van de kunstenaar grotendeels ontsloten en in de kunst van zijn tijd geplaatst. Voor hen die geïnteresseerd zijn in de beeld-houwkunst en architectuur van omstreeks 1900 is deze publicatie verplichte literatuur. Met 231 zwart-wit afbeel-dingen en een uitvoerige bibliografie.

Deze paperback heeft een afmeting van: 22 X 27 cm en telt 164 bladzijden met 233 foto’s.Het boek verkeert in een bijna nieuwstaat.

 

Code 0206DW16 Bieden vanaf € 34,90 meer mag minder niet + verzendkosten ad € 12,50, voor het buitenland + toeslag. Op afspraak ophalen in studio HD Arnhem kan ook.