Wendingen Toneel 1919 nr. 9-10. Omslag naar ontwerp van Jan Toorop Toneel.

WENDINGEN 1919 Nr. 9 – 10 Onderwerp toneel.

De afbeelding van de omslag  naar ontwerp van Jan Toorop.

 

Geschatte Nederlandse oplage circa 1150.
Zeldzaam ongenummerde bladzijden. Doorlopend totale plattegrond Volkstheater
Voor meer foto’s, kijk onder aan de tekst en klik op de foto’s voor een vergroting.
 
 
Uitgever De Hooge Brug Amsterdam en Drukkerij Volharding Amsterdam. De inhoud bevat Architectuur/ Toneel.
 
Communisme en toneel door Henriëtte Roland Holst. Het grote volks theater door H.Th. Wijdeveld.
 
De uitgave was een initiatief van het Amsterdamse genoot-schap ‘Architectura et Amicitia’, onder leiding van de
 
Redacteur-secr. architect H.Th. Wijdeveld.
 
 
De inhoud bevat Architectuur/Toneel. Communisme en toneel door Henriëtte Roland Holst. Het grote volkstheater door H.Th. Wijdeveld.
 
De uitgave was een initiatief van het Amsterdamse genootschap ‘Architectura et Amicitia’, onder leiding van de Redacteur-secr. architect H.Th. Wijdeveld.
 
Geschatte Nederlandse oplage circa 1150.
 
Zover ik weet is nergens vermeld dat in dit nummer  gekleurde bladenzijden aanwezig zijn. Namelijk de afbeeldingen van bladzijden . 10, 11, 12 en 13. Ook wordt voor het eerst een afbeelding over twee bladzijden heen gedrukt.( zonder vertekening van een binding) .In tegenstelling
met wat meestal vermeld wordt dat deze tassenpagina 9 & 10 zou zijn. Nee dus, dit zijn ongenummerde bladzijden. De telling loopt door zonder dat deze bijzondere bladzijden. zijn meegeteld. 
Dit nummer verkeert in een redelijke staat. De papieraanvoer was direct na de eerste wereldoorlog schaars. Dit komt vooral tot uiting in de omslag. Het kartonachtige papier verbrokkelt min of meer waardoor er scheurtjes ontstaan. Rondom de raffia binding is dat zichtbaar. Ook is er  vochtschade ofschoon de foto’s prima zijn. 
Code 2401DW18 B kwaliteit Bieden vanaf € 125,- + verzendkosten ad €12,50 
 Marktwaarde tussen de € 145,00  &  € 195,00